Persondatapolitik vedrørende kunder

For at kunne levere ydelser til vores kunder er der personoplysninger, vi har behov for at behandle. Persondatapolitikken angiver hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.


Grundlag for behandlingen

Aftaleforhold med kunder for at kunne levere aftalte ydelser.
Omfang og tidsfrister
Vi behandler personoplysninger, som er modtaget af kunder for at kunne levere vores ydelser på korrekt adresse og til den/de korrekte personer.

Personoplysningerne behandles for at vi kan levere vores ydelser til kunder, foretage fakturering af ydelsen, samt servicere kunder efter mundtlige eller skriftlige serviceaftaler.

 

Personoplysninger omfatter:

- Navn, adresse, telefonnummer, e-mail
- Kundenummer fra vores administrative system
- Ordrehistorik
- Betalingsinformationer

Personoplysninger slettes, så snart de ikke har nogen relevans.
Af hensyn til bogføringsloven opbevares personoplysninger altid i minimum 5 år. Oplysninger slettes 5 år efter faktureringsdato.

 

Den persondataansvarlige

Virksomhedens dataansvarlige er:
Erik Vang Larsen – 59302212el-centret@c.dk
Ved spørgsmål vedrørende persondata rettes henvendelse til den dataansvarlige.

 

Kunders rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med behandling af personoplysninger har kunden følgende rettigheder jf. artikel 15:

- Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
- Retten til at modtage oplysning om formålet med behandlingen
- Retten til at modtage oplysning om hvilken kategori af oplysninger om dig vi behandler
- Retten til at modtage oplysning om det påtænkte tidsrum, hvor oplysningerne opbevares
- Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
- Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
- Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
- Retten til at få dine personoplysninger slettet.
- Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
- Virksomheden foretager ikke direkte markedsføring og profilering.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige:
Erik Vang Larsen – 59302212el-centret@c.dk

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

Når vi sletter kunders personoplysninger fra vores system, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Kunder og tidligere ansatte har mulighed for at klage til Datatilsynet: her

 

Virksomhedens videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver personoplysninger til vores samarbejdspartnere, der styrer vores systemer til ordrebehandling, fakturering og regnskabsbehandling.

Derudover videregiver vi ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for virksomheden.

 

IT-sikkerhed

Virksomheden bestræber sig på at beskytte kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Virksomheden har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

- Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
- Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
- Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
- Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang til de personer der er relevante og til de oplysninger der er relevante for medarbejderen.
- Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på virksomhedens vegne.
- Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
- Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
- Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger for at sikre sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i virksomheden.

 

Evaluering af persondatapolitik og behandlingen af persondata

Den dataansvarlige sikrer at der halvårligt foretages en kontrol og vedligeholdelse af forholdene vedrørende persondatabehandlingen, så det sikres at virksomhedens forretningsgange, rutiner og politikker overholdes.

Persondatapolitik udarbejdet og vedtaget den 1. januar 2019

 

Kontakt os

+45 59 30 22 12
Højby Hovedgade 87, 4573 Højby
EAN nr.: 5797203054798
Fakturamail: el-centret@e-scan.dk

Hvad kan vi hjælpe med?

El-centret Højby Aps
Højby Hovedgade 87, 4573 Højby
© 2024 El-centret Højby ApS | Hjemmeside af MerkurNord